Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với beeconex.com! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này nhằm giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và tương tác với website của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Thông Tin Cá Nhân: Khi bạn truy cập beeconex.com, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và số điện thoại để bạn có thể đăng ký nhận bản tin, tham gia các cuộc thi, hoặc nhận các dịch vụ khác từ website của chúng tôi.

Thông Tin Tự Động: Chúng tôi cũng thu thập một số thông tin một cách tự động khi bạn truy cập website của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang bạn rời đi, và các dấu ấn thời gian.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để:

  • Gửi thông tin quảng cáo, các bản cập nhật về sản phẩm và dịch vụ.
  • Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng trên website của chúng tôi.
  • Phân tích và nâng cao chất lượng dịch vụ của beeconex.com.
  • Thực hiện các nghiên cứu thị trường và khảo sát ý kiến.

3. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba như sau:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác làm việc thay mặt chúng tôi, như công ty tiếp thị và phân tích.
  • Trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ và bảo mật website của chúng tôi và người dùng của nó.

4. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại.

5. Quyền của Người Dùng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi giữ. Nếu bạn muốn thực hiện điều này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email dưới đây.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian để phản ánh các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào thông qua website của chúng tôi hoặc qua email.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ: 62/7 Đường 395, TTH21, P.Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Điện Thoại: 083.2727.333

Email: [email protected]

Website: https://beeconex.com/lien-he/

Popular Post