Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với beeconex.com! Việc truy cập và sử dụng website của chúng tôi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng beeconex.com, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng này cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản này, bạn có thể chọn không sử dụng website.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung trên beeconex.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, và thiết kế, là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn có thể truy cập và sử dụng nội dung này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, nhưng không được phép sao chép, tái bản, phân phối, bán lại hoặc sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép của chúng tôi.

3. Sử Dụng Hợp Lý

Bạn cam kết sử dụng beeconex.com chỉ cho các mục đích hợp pháp và cách thức không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng website để phát tán virus, mã độc hại, hoặc các hoạt động gây hại khác.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website này.

5. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi các điều khoản sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ được coi là sự chấp nhận các điều khoản mới.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ chúng tôi:

Địa chỉ: 62/7 Đường 395, TTH21, P.Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Điện Thoại: 083.2727.333

Email: [email protected]

Website: https://beeconex.com/lien-he/

Popular Post